این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

اطلاعات تماس


پشتیبانی

ايران
Viber, Telegram +7 (929) 665-1448
ساعت کار بخش پشتیبانی مشتریان: دوشنبه - جمعه 06:00 - 18:00 CET

شماره ها و ایمیل ها تلفن

ایمیل
شماره های تلفن
 • بخش پشتیبانی مشتریان
  442071931740+ (انگلیسی)
  442076813145+ (فاکس)
 • دیلینگ
  442081231920 +
 • بخش پشتیبانی فارسی
  021-82802613 (ایران)


شماره های تلفن (IFCM CYPRUS Limited)
 • خدمات مشتری
  35725730877+ (قبرس)
  35725335835+ (فاکس)

 • دیلینگ
  35725730875+ (قبرس)


آدرس

آدرس پستی
 • IFCMARKETS. CORP.
  "AGP Chambers",
  84 Spyrou Kyprianou Avenue,

  4004 Limassol, Cyprus


 • IFCM CYPRUS LIMITED
  6, Marinou Geroulanou Street,
  Kato Polemidia,

  4154, Limassol, Cyprus


آدرس ثبت شده
 • IFCMARKETS. CORP.
  Quijano Chambers,
  P.O. Box 3159, Road Town,
  Tortola, British Virgin Islands


 • IFCM CYPRUS LIMITED
  6, Marinou Geroulanou Street,
  Kato Polemidia,

  4154, Limassol, Cyprus


نمایندگی
 • IFCMARKETS. CORP.
  Republic of Latvia
  Pļavnieku iela 7-21, Rīga, LV-1021


فرم های آنلاین