این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

قراردادهای ممتد CFD روی شاخص ها و کالاها


ما معاملۀ شاخص سهام و قراردادهای ممتد CFD کالا (بدون تاریخ انقضاء) را ارائه می دهیم که با الگوریتم های خاصی محاسبه می شوند و مبتنی بر نزدیک ترین قراردادهای آتی نقد هستند. با فرارسیدن تاریخ انقضای قراردادهای آتی جاری، قیمت CFD هایی که ما ارائه می دهیم دچار هیچ گونه نوسان قیمت یا شکاف قیمتی (گَپ) نمی شود. این الگوریتم دو روش را برای محاسبۀ ابزارهای جدید بکار می گیرد؛ اولین روش برای شاخص های سهام است و دومین روش برای کالاها است. .