این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

بررسی بازار


شاخص داوجونز (Dow Jones) برای چهارمین روز متوالی و شاخص Nasdaq 100 به اوج تاریخی اش رسید که به دلیل رشد ثابت سهام شرکت های Facebook, Alphabet and Amazon.com رخ داد.

یک افزایش اندک به شاخص S&P500 اجازه داد تا به بالاترین سطح طی 5 ماه اخیر برسد.

مسئولین چینی گفتند که هنوز دربارۀ موضوع تعرفه های گمرکی تجارت خارجی جدید با ایالات متحده بحث و گفتگو نکرده اند. فعالان بازار از این موضوع صرف نظر نکرده اند که چین می تواند هرگونه امتیازات را بکار بگیرید.

شاخص سهام S&P 500 در بالاترین سطح از اول فوریۀ 2018 تاکنون معامله شد. گزارش درآمدی خوب شرکت PepsiCo برای سه ماهۀ دوم دلیل اصلی این رشد است.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به رشدهای روز قبل شان افزودند که به دلیل رشد سهام بخش بانکی رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2784.17 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1.3% رشد به 24776.59 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.9% رشد به 7756.20 واحد رسید. دلار رشد کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.06% رشد به 94.066 واحد رسید و همینک در حال رشد است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه بیش از پیش رشد پیدا کردند که به دلیل گزارش اشتغال ماه ژوئن رخ داد ضمن اینکه ایالات متحده رسماً اعمال 34 میلیارد تعرفه برای واردات محصولات چینی را آغاز کرد. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2759.82 واحد رسید و هفته را نیز با 1.5% رشد به پایان رساند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد به 24456.48 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 1.3% رشد به 7688.39 واحد رسید. دلار به شدت ریزش داشت علی رغم آنکه گزارش شد اشتغال در ژوئن 213,000 شغل افزایش پیدا کرد که بیشتر از حد انتظار است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% ریزش به 94.01 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با رشد قوی بسته شدند که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2736.61 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% رشد به 24356.74 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.1% رشد به 7586.43 واحد رسید. ضعف دلار شدید شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 94.374 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازارهای ایالات متحده در روز چهارشنبه به دلیل روز استقلال بسته بودند. شاخص آتی S&P 500 با 0.3% رشد در یک روز تعطیلی کوتاه به 2722 واحد رسید. شاخص آتی میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% رشد به 24277 واحد رسید. شاخص آتی ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.4% رشد به 7050.75 واحد رسید. ضعف دلار کند شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکلی از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 94.51 واحد رسید و همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده رشدهای روز کاری قبلی شان را از دست دادند زیرا زیان های سهام بخش های مالی و فن آوری بر رشد سهام بخش های انرژی و مخابرات فشار وارد کرد. شاخص S&P 500 با 0.5% ریزش در 2713.22 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% ریزش به 24174.82 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.9% سقوط به 7502.67 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 94.57 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. بازارهای ایالات متحده امروز به دلیل تعطیلی روز استقلال بسته هستند.

شاخص های سهام ایالات متحده به رشدهای روز قبل شان در دوشنبه افزودند که به دلیل رشد بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 2726.71 واحد رسید و بالاتر از میانگین حرکتی 50 روزه بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.2% رشد به 24307.18 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% رشد به 7567.69 واحد رسید. به دلیل آمار مثبت تولید دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 94.847 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.