این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

کتاب ها در مورد فارکس


آموزش ها و راهنمایی ها

ما در این بخش مطالب مفید بسیار زیادی را برای مشتریان تان فراهم کرده ایم تا مبانی کار در بازار را بیاموزند. رسیدن به آگاهی عمیق نسبت به معلومات مرتبط و آگاه شدن از آخرین نوآوری های بازار بسیار حائز اهمیت هستند.

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
CFD Tutorial

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Forex Tutorial

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Common Trading Mistakes

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Basics of Dow Theory

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Trading Indicators by Bill Williams

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Tutorials on Chart Patterns

دانلود

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب
Technical Analysis Explained