این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

  • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
  • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
  • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
ابزار اسپرد ثابت به پیپ فاصلۀ دستور به پیپ سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل تغییر قیمت لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات/مس
#F-HGU8 50 100 -6.48 / -1.00 0.0001 25000 pounds 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-HGZ8 50 100 -6.53 / -1.01 0.0001 25000 pounds 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
گاز طبیعی/گاز طبیعی
#F-NGQ8 20 40 - / - 0.001 10000 2.5%
23.05.2018
26.07.2018
متوقف
#F-NGU8 20 40 -2.91 / -0.45 0.001 10000 2.5%
22.06.2018
28.08.2018
باز
#F-NGV8 20 40 -2.91 / -0.45 0.001 10000 2.5%
24.07.2018
25.09.2018
باز
#F-NGX8 20 40 - / - 0.001 10000 2.5%
24.08.2018
26.10.2018
متوقف
انرژی/ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOQ8 40 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.05.2018
30.07.2018
متوقف
#F-HOU8 40 80 -8.69 / -1.35 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.06.2018
30.08.2018
باز
#F-HOV8 40 80 -8.71 / -1.35 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.07.2018
27.09.2018
باز
انرژی/نفت BRENT
#F-BRNU8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
25.05.2018
30.07.2018
متوقف
#F-BRNV8 6 12 -7.08 / -1.10 0.01 1000 barrels 2.5%
26.06.2018
30.08.2018
باز
#F-BRNX8 6 12 -7.11 / -1.10 0.01 1000 barrels 2.5%
26.07.2018
27.09.2018
باز
انرژی/نفت WTI
#F-CLQ8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
17.05.2018
19.07.2018
متوقف
#F-CLU8 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
15.06.2018
20.08.2018
متوقف
#F-CLV8 6 12 -6.43 / -1.00 0.01 1000 barrels 2.5%
17.07.2018
19.09.2018
باز
#F-CLX8 fixed 12 -6.40 / -0.99 0.01 1000 barrels 2.5%
16.08.2018
19.10.2018
باز
کشاورزی/شکر
#F-SBV8 6 12 -1.12 / -0.17 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.04.2018
27.09.2018
باز
#F-SBH9 6 12 -1.22 / -0.19 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
27.02.2019
باز
کشاورزی/كاكائو
#F-CCU8 10 20 - / - 1 10 metric tons 2.5%
11.04.2018
16.08.2018
متوقف
#F-CCZ8 10 20 -2.12 / -0.33 1 10 metric tons 2.5%
12.06.2018
15.11.2018
باز
#F-CCH9 fixed 20 -2.13 / -0.33 1 10 metric tons 2.5%
14.08.2018
13.02.2019
باز
کشاورزی/قهوۀ عربیکا
#F-KCU8 50 100 -3.74 / -0.58 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
16.04.2018
21.08.2018
فقط برای بستن
#F-KCZ8 50 100 -3.87 / -0.60 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
15.06.2018
20.11.2018
باز
#F-KCH9 fixed 100 -3.99 / -0.62 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
17.08.2018
18.02.2019
باز
کشاورزی/سویا
#F-QBSX8 20 40 -4.40 / -0.68 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.10.2018
باز
#F-QBSF9 20 40 -4.46 / -0.69 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
27.12.2018
باز
کشاورزی/کنجاله سویا
#F-ZMQ8 80 160 - / - 0.01 100 short tons 2.5%
24.04.2018
27.07.2018
متوقف
#F-ZMZ8 80 160 -3.28 / -0.51 0.01 100 short tons 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
#F-ZMF9 80 160 -3.27 / -0.51 0.01 100 short tons 2.5%
25.07.2018
27.12.2018
باز
کشاورزی/گندم
#F-ZWU8 20 40 -2.76 / -0.43 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZWZ8 20 40 -2.86 / -0.44 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/آب پرتقال
#F-JOU8 40 80 -2.30 / -0.36 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
25.04.2018
30.08.2018
باز
#F-JOX8 40 80 -2.33 / -0.36 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
باز
کشاورزی/جو
#F-ZOU8 30 60 -1.28 / -0.20 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZOZ8 30 60 -1.32 / -0.20 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/دانه ذرت
#F-ZCU8 10 20 -1.80 / -0.28 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZCZ8 10 20 -1.87 / -0.29 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/گاو زنده
#F-LEQ8 200 400 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
03.04.2018
02.08.2018
متوقف
#F-LEV8 200 400 -4.37 / -0.68 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
29.05.2018
04.10.2018
باز
#F-LEZ8 200 400 -4.52 / -0.70 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
31.07.2018
06.12.2018
باز
کشاورزی/گاو گوشتی
#F-GFQ8 200 400 -7.44 / -1.15 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
23.04.2018
29.08.2018
باز
#F-GFU8 200 400 -7.49 / -1.16 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
21.05.2018
26.09.2018
باز
کشاورزی/پنبه
#F-CTZ8 30 60 -4.01 / -0.62 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
18.04.2018
21.11.2018
باز
#F-CTH9 30 60 -4.03 / -0.62 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.06.2018
20.02.2019
باز
کشاورزی/ برنج شلتوک
#F-ZRU8 100 200 -2.04 / -0.32 0.001 2000 cwt 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZRX8 100 200 -2.08 / -0.32 0.001 2000 cwt 2.5%
25.06.2018
29.10.2018
باز
کشاورزی/گوشت غیر حلال
#F-HEN8 100 200 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.05.2018
12.07.2018
متوقف
#F-HEQ8 100 200 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.06.2018
10.08.2018
متوقف
#F-HEV8 100 200 -2.31 / -0.36 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
10.07.2018
10.10.2018
باز
#F-HEZ8 100 200 -2.18 / -0.34 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.08.2018
12.12.2018
باز
کشاورزی/قهوۀ روبوستا
#F-RCU8 6 12 -1.62 / -0.25 1 10 metric tons 2.5%
25.04.2018
30.08.2018
باز
#F-RCX8 6 12 -1.54 / -0.24 1 10 metric tons 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
بازشما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.

شروع معامله با IFC Markets